AKTIEÄGARE

Den 31 march 2021 uppgick antalet aktieägare i BONESUPPORT HOLDING AB till 7 829. De största aktieägarna visas nedan:

De 10 största aktieägarna
HealthCap V LP 6,602,360 10.1%
State Street Bank and Trust 4,840,616 7.4%
Avanza Pension 4,701,130 7.2%
Swedbank Robur Fonder 4,144,426 6.4%
Stiftelsen Industrifonden 3,787,806 5.8%
Tredje AP-fonden 3,500,000 5.4%
Fjärde AP-Fonden 3,142,458 4.8%
Lancelot Avalon 2,400,000 3.7%
Cancerfonden 1,500,000 2.3%
Svenskt Näringsliv 1,411,871 2.2%