AKTIEÄGARE

Den 30 juni 2020 uppgick antalet aktieägare i BONESUPPORT HOLDING AB till 3 965. De största aktieägarna visas nedan:

De 10 största aktieägarna
HealthCap V LP 6,602,360 10.16%
Swedbank Robur Fonder 5,153,733 7.93%
Stiftelsen Industrifonden 4,787,806 7.37%
Tredje AP-fonden 3,900,000 6.00%
Avanza Pension 3,111,901 4.79%
Fjärde AP-Fonden 3,092,458 4.76%
Tellacq AB 2,952,451 4.55%
State Street Bank and Trust 2,534,176 3.90%
Lancelot Avalon 2,300,000 3.54%
BNY Mellon 2,087,767 3.21%