KALENDER

BONESUPPORT tillämpar en tyst period 30 dagar före publiceringen av varje delårsrapport.

Bokslutskommuniké 2020
17 februari 2021

Årsredovisning 2020
April 2021

Delårsrapport Q1 2021
6 maj 2021

Bolagsstämma
20 maj 2021

Delårsrapport Q2 2021
15 juli 2021

Delårsrapport Q3 2021
4 november 2021